titel

Praktijk Boshuizen

Vertrouwde zorg bij u in de buurt

In de afgelopen jaren hebben wij een forse moderniseringsslag gemaakt.

  • modernisering van praktijkpand en -inventaris

  • Uitbreiding aantal spreekuren en spreekuurplekken: van 150 spreekuurplekken per week in 2009 naar ruim 200 spreekuurplekken per week bij de huisartsen, huisarts in opleiding en POH.

  • uitbreiding van mogelijkheden tot onderzoek en behandeling binnen de praktijk zoals kleine chirurgie, longfunctieonderzoek, ECG, teledermatologie, hartritmeregistratie, 24-uursbloeddrukmeting

  • verbeteren van spreekuurmogelijkheden (meer spreekuren, gespecialiseerde spreekuren, avondspreekuur) en bereikbaarheid via telefoon, website, herhaalreceptuur, E-consult

Kwaliteit van zorg

Alle medewerkers zijn bezig geweest om de kwaliteit van geleverde zorg te optimaliseren. Hiervoor is een aantal projecten uitgevoerd.

  • introductie van POH (praktijkondersteuner huisartsen) in de praktijk

  • invoeren gespecialiseerde spreekuren voor patiënten met Diabetes Mellitus, COPD

  • het aanbieden van Stoppen met Roken behandeling en risicofactoren-reductie

  • het behalen van de officiële praktijkaccreditatie door de NPA

  • het mede-oprichten van samenwerkingsverband ZorgSaamLeiden

  • permanente bijscholing van al onze medewerkers