titel

E-health

Binnen onze praktijk maken wij zo nodig gebruik van E-health.

Patient - huisarts

In sommige situaties kan het voor u handig zijn om via internet contact met ons te hebben. Dit doen wij via een beveiligde verbinding, waarvoor u een account kunt aanmaken.
Het kan hierbij gaan om:

  • online afspraak maken in onze webagenda
  • e-consult
  • herhaalrecepten
  • foto's van huidaandoeningen doorsturen
  • brieven/uitslagen doorgeven

Huisarts - specialist

De huisarts kan ook via internet hulp en advies van de specialist inroepen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Tele-dermatologie: advies van de huidspecialist voor huidaandoeningen.
  • Tele-cardiologie: beoordeling van een hartfilmpje (ECG) door de hartspecialist met passend advies.

Let wel: voor adviezen waarbij de specialist geraadpleegd wordt, krijgt uw zorgverzekering wel een rekening. Dit gaat ten koste van uw eigen risico. Meestal gaat het om fors lagere bedragen dan de kosten van een echt ziekenhuisbezoek.