titel

ROHWN

Chronische aandoeningen

Praktijk Boshuizen is deelnemer van de ROHWN.

Deze zorggroep is opgericht om kwalitatief hoogwaardige ketenzorg voor chronische patiënten te kunnen waarborgen. De zorggroep richt zich op Diabetes type II, COPD Astma en Cardio Vasculair Risico Management (CVRM).