Huisartsenpraktijk Boshuizen – Leiden
Aaltje Noordewierlaan 58 2324 KT Leiden Tel:071-5310047 | ass = 3 Spoed 071-5310047 | kies 1

Welkom bij Huisartsenpraktijk Boshuizen

Op 3 October is  de praktijk gesloten  | The practice is closed on October 3rd .

Voor spoedgevallen op deze dag | Emergencies on this day:
HAP De Limes  tel: 088-4274700


Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg

Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.
Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten. 

We willen:

– meer tijd hebben voor onze patiënten;
– minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;
– betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;
– dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

Op vrijdagmiddag 1 juli gaan we met veel huisartsen en medewerkers naar het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie. Daarom is onze praktijk die middag gesloten. Voor spoedgevallen blijven we wel bereikbaar via telefoonnummer 071-5310047.

Wilt u ons steunen in deze actie? Kijk op https://petities.nl/ hoe u dat kunt doen. 


From Monday 27 June to Friday 1 July, our practice, together with all other general practitioners in the Netherlands, will take action to draw attention to the pressure on general practitioner care.
We do this in the interest of all our patients. We believe that everyone in the Netherlands should have access to a general practitioner. But that is under pressure. The workload in general practitioner care is high and when we refer patients to the hospital and mental health care there are often long waiting lists.

We want:

– have more time for our patients;
– less crowds in the evening, night and weekend shifts;
– affordable housing for all general practices;
– that the waiting lists in hospitals, mental health care and youth care are resolved.

On Friday afternoon, July 1, we will go with many general practitioners and employees to the Malieveld in The Hague for a manifestation. That is why our practice is closed that afternoon. For emergencies, we will remain reachable via telephone number 071-5310047.

Would you like to support us in this action? Go to www.huisartseninactie.nl/doe-mee/ to find out how.

Patiëntenstop | No new patients.

In verband met een grote patiëntengroei in de afgelopen tijd, kunnen wij momenteel helaas geen nieuwe patiënten aannemen. Zodra ons patiëntenaantal weer gedaald is, zal de patiëntenstop worden opgeheven.
Due to a large growth in recent times, we unfortunately have to maintain a patient stop. As soon as our patient numbers have decreased, we will accept new patients again.

Wij verzoeken iedereen die naar de praktijk komt een mondkapje op te doen.
We ask you to wear a mouth-nose-mask when visiting our practice.


Regel met gemak Uw Zorg Online! | Online webservices

In onze beveiligde patiëntenomgeving kunt u 24 uur per dag snel en online contact met de assistente of uw huisarts hebben. Met uw eigen account logt u veilig in en hoeft u niet elke keer opnieuw uw gegevens in te voeren.
Recepten bestellen, Vragen stellen, Afspraken maken.

Register here for our online services.

Heeft u een account? Dan kan het nog makkelijker met onderstaande app | You have an account? Then try this app:

 Download app
Beschikbaar voor IOS en Android


Telefonisch contact

Telefoon: 071-5310047     Kies / choose:
1 = spoed   –   EMERGENCY
2 = herhaalrecept inspreken – Prescription Refill.
3 = assistente  – Assistant (Questions, appointments).
4 = collegiaal overleg – only Medical professionals.

Spoed buiten kantoortijden|Emergency during out of office times:
Spoedpost huisartsen Tel: 088-4274700.