Ziektekosten | Costs – Huisartsenpraktijk Boshuizen – Leiden

Doe hier een snelle inschatting of doktersbezoek nodig is

Welkom bij Huisartsenpraktijk Boshuizen
Om u nog beter van dienst te zijn wij nu ook bereikbaar via Internet. U kunt op onze site 24 uur per dag informatie krijgen over onze praktijk, gezondheid, nieuws en nog veel meer.

Ziektekosten | Costs

Vergoed of niet?

Huisartsenzorg wordt volledig vergoed.

Zorg die door de huisarts, praktijkondersteuner of assistente in de praktijk wordt geleverd, is volledig vergoed via de ziektekostenverzekering en gaat ook niet van uw eigen risico af. Wij hebben voor 2023 met elke reguliere zorgverzekeraar in Nederland een contract voor huisartsenzorg.

Kosten die wel aanspraak maken op uw eigen risico:

 • ziekenhuisbezoek (rontgenfoto’s, specialist, EHBO)
 • laboratoriumonderzoek zoals bloed-, urine- en ontlastingsonderzoek (zowel door huisarts als door specialist aangevraagd), dus van het SCAL en van het Reinier HAGA Lab
 • bezoek aan diagnostische centra voor beeldvormend onderzoek (rontgenfoto, echo, CT, MRI, fietstest, etc.)
 • teledermatologie en telecardiologie
 • Stoppen met roken behandeling wordt in 2023 vergoed door een aantal zorgverzekeraars, waaronder Zorg & Zekerheid en Zilveren Kruis. Heeft u een andere zorgverzekeraar, informeer dan even bij ons of wij met hen ook een contract hebben. Let op: deze behandeling telt wel mee voor het eigen risico!

Reimbursed or not?

Consultation by the general practitioner, GP-assistant or assistant in practice, is fully reimbursed through the health insurance and does not get rid of your deductible. In 2023 we have a contract for general practitioner care with every regular health insurance in the Netherlands. You can have to check your policy for the details.

Costs that can/will be calculated by the insurance:

 • Hospital visit (X -rays, Specialist, First Aid)
 • Laboratory tests such as blood, urine and relief tests (as requested by a general practitioner and specialist), so from the Scal and from the Reinier Haga Lab
 • Visit to diagnostic imaging centers (X -ray photo, Echo, CT, MRI, bicycle test, etc.)
 • teledermatology and telecardiology
  Stopping smoking treatment will be reimbursed in 2023 by a number of health insurers, including Zorg en Zekerheid and Zilveren Kruis. If you have a different health insurer, ask us whether we also have a contract with them. Please note: this treatment does count on the deductible!