Suggesties/klachten – Huisartsenpraktijk Boshuizen – Leiden
Aaltje Noordewierlaan 58 2324 KT Leiden Tel:071-5310047 | ass = 3 Spoed 071-5310047 | kies 1

Suggesties/klachten

Als er iets niet goed loopt

Wij zullen ons steeds inspannen om zo goed mogelijke medische zorg te leveren voor al onze patiënten. Mocht u toch ontevreden zijn over ons (medisch) handelen vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met uw huisarts. Wij vragen u ook contact op te nemen als het probleem te maken heeft met de praktijkassistente, de praktijkondersteuner of een waarnemer. Een goed gesprek kan vaak veel duidelijkheid geven, waardoor we samen tot een oplossing kunnen komen.
U kunt ons hierover e-mailen of via de assistente een afspraak maken.

Als we er samen niet uit komen, dan kunt u besluiten om u te wenden tot:

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg

Deze Stichting is onafhankelijk. Ze kan bemiddelen in het conflict of oordelen over het probleem met de huisarts. U kunt uw klacht dan schriftelijk aan hen voorleggen.

Als de klacht naar het oordeel van de stichting betrekking heeft op een ernstige situatie die om maatregelen vraagt is de commissie verplicht de klacht te melden aan de Inspecteur voor de Gezondheidszorg.

Het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG)

Het IKG kan informatie geven over uw rechten als patiënt en u adviseren over wat u met uw klacht kunt doen. Een medewerker van het IKG kan u ook ondersteuning bieden bij het gesprek dat u met uw huisarts voert over uw klacht of bij het schrijven van een brief. Het IKG werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg. Het IKG is bereikbaar op het landelijke telefoonnummer: 0900 – 243 7070. U wordt op basis van uw postcode doorverbonden met het dichtstbijzijnde IKG-kantoor.  Meer informatie is te vinden op www.zorgbelang-nederland.nl.

Klachtenregeling Huisartsenpraktijk Boshuizen, versie: november 2021