Nieuw automatiseringssysteem – Huisartsenpraktijk Boshuizen – Leiden

Doe hier een snelle inschatting of doktersbezoek nodig is

Welkom bij Huisartsenpraktijk Boshuizen
Om u nog beter van dienst te zijn wij nu ook bereikbaar via Internet. U kunt op onze site 24 uur per dag informatie krijgen over onze praktijk, gezondheid, nieuws en nog veel meer.

Terug naar overzicht

Nieuw automatiseringssysteem

In de periode tussen 13 en 27 september gaan wij over op een ander huisartsinformatiesysteem.

Hiermee verwachten we een aantal grote verbeteringen te krijgen. Onder andere zullen wij een volledig en actueel medicatieoverzicht van uw apotheek beschikbaar hebben, en kan u in geval van waarneming adequater geholpen worden. Natuurlijk zal in de overgangsfase het een en ander moeten worden bijgestuurd, maar we verwachten dat u daar weinig hinder van zult hebben.

Wat zult u er van merken?

  • op woensdag 4 oktober zal de praktijk tussen 8-12:00 uur gesloten zijn voor scholing
  • Het patientportaal gaat veranderen.¬† ¬†Momenteel logt u in via www.uwzorgonline.nl Dit komt per 20 september te vervallen. Zodra het nieuwe portaal actief is, kunt u via deze website de nieuwe link vinden. Hier zal u voortaan via uw Digid kunnen inloggen.
  • Tijdens de overgangsfase zijn de online services als e-consult en online-afspraak-inplannen afgesloten. Online Herhaalrecepten proberen we zoveel mogelijk te laten doorgaan.

Mocht u hinder ondervinden, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de praktijk.


In the period between September 13 and 27 we will switch to a different GP information system.

We expect to get some major improvements with this. Among other things, we will have a complete and up-to-date medication overview available from your pharmacy, and we can provide you with more adequate assistance in the event of an observation. Of course, some adjustments will have to be made during the transition phase, but we expect that this will not cause any inconvenience to you.

What will you notice?

On Wednesday, October 4, the practice will be closed for training between 8 a.m. and 12 p.m
The patient portal is going to change. You currently log in via www.uwzorgonline.nl. This will expire on September 20. As soon as the new portal is active, you can find the new link via this website. From now on you will be able to log in here via your Digid.

During the transition phase, online services such as e-consultation and online appointment scheduling have been closed. We try to continue online repeat prescriptions as much as possible.

If you experience any inconvenience, you can of course contact the practice.

Publicatiedatum: 13-09-2023